Vi er å treffe på telefon 95 13 98 03.

Helseth Sag

Sagbruk og salg av kontruksjonsmaterialer og ujustert bygningsvirke av alle typer: Bjelker, planker, bord og lekter. Gode priser!

Standard dimensjoner fra lager:

Etter behov:

Annet:

Finne veien

Du finner oss i Helsetvegen 290, Vestre Toten

Postadresse

Helseth Sag Knut Enger
2846 Bøverbru


Bøverbru eller Reinsvoll?

Helsethsaga ligger helt i utkanten av postdistriktet 2840 Reinsvoll, på grensen mot postdistriktet 2846 Bøverbru. Men postadressen er ikke Reinsvoll... Ettersom det ikke leveres post på saga, er postadressen den samme som for innehaver Knut Enger: 2846 Bøverbru. Saga er derfor på Reinsvoll hvis du spør posten, selv om det ikke er der posten leveres.

Folk på Ihle vil si at Helsethsaga ligger på Ihle. Ihle er en skolekrets, og ikke et postdistrikt, men de fleste adressene på Ihle har postadresse Bøverbru. En sak alle kan enes om, er at saga ligger i Vestre Toten kommune, nærmere bestemt: 61° 8' 36" N og 9° 5' 48" Ø.

Helseth eller Helset?

Helsethsaga har navn etter gården Helseth (like ved). Uttalen av Helseth er Hærsjett. For kjentfolk har det aldri vært noe problem at uttalen er forskjellig fra skrivemåten. Om du spør etter vegen til Helsethsaga eller Hærsjettsaga får samme svar.

Helseth er den tradisjonelle stavemåten, som Statens kartverk har modernisert til Helset. Gateadressen til Helseth sag (med h til slutt) er derfor Helsetvegen 290 (uten h til slutt).